Pengumuman

火烧晋中5周年
Ulangtahun Ketiga Kebakaran SMK Kuching High

Setelah 5 tahun kebakaran yang telah memusnahkan bilik persatuan ini, persatuan ini masih tiada bilik dan sedang berusaha untuk menambah pelbagai peralatan yang telah musnah.
Bantulah Kami!

晋中
圣约翰救伤队要花多少钱才能“重建”?

火烧晋中
古晋2/12/2008日讯---晋中发生火患. 被烧毁的该栋危楼内总共有2楼,1楼与2楼为科学室、底楼为圣约翰救伤队、红新月会、储藏室及2间厕所。火患发生时间是今日下午1时零7分.
晋中科学室、储藏室、圣约翰救伤队活动室、红新月会活动室一瞬间化为乌有。

晋中圣约翰救伤队要花多少钱才能“重建”?

Sejarah: Laporan Majalah KHS 1989

Saturday, March 7, 2009


Sejarah: Laporan Majalah KHS 1989

Patron Encik Fong Chee Hung
Crop Superintendent:Encik Poon Miang Tee
Teacher-in-charges Encik Yeo Chin Lian, Encik Bong Joon Khoi, Encik Fabian Lee, Cik Lim Yu Ling
Officers-in charges Encik Edmund Bong, Cik Tan Cho Hun, Encik Lau Kee Yong
Pengerusi Encik Clive Goh
Naib Pengerusi Encik Hiu Kai Yun
Setiausaha Cik Sim Pei Sin
Penolong Setiausaha Cik Siaw Lee Huang, Encik Chua Boon Han
Bendahari Cik Cheong Bee Kheng
Penolong Bendahari Encik Sim Keng Siong
Penyelia Stor Cik Teo Pick Lee
Penolong Penyelia Stor Cik Liew Huang Ching
Ketua-ketua Division Encik Chan Tze Liak, Encik Kiu Kwong Lung, Cik Liaw Sze Fey, Encik Tay Kok Seng
Ahli-ahli Jawatankuasa Encik Tay Chee Hian, Encik Wee Whai Lin, Encik Kho Poh Chuan, Encik Lim Thuan Kui, Cik Linda LiuCik Kho Siew Moi
Ketua-ketua Section Encik Leslie Liew , Cik Kho Hui Joo, Encik Tay Yong Chong , Cik Tan Lee Hui , Cik Ho Sok Hui, Encik Wee Whai Chew, Cik Sim Siew Peng, Encik Pui Ching Hwang

Persatuan St. John Ambulans telah ditubuhkan di Sekolah Me¬: nengah Bantuan Kuching High 18 lahun yang lalu iaitu pada 20 Dis¬ember 1971. Pihak kami berasa &ingat gembira kerana semakin ramai pelajar yang terdiri daripada kelas Peralihan dan Tingkatan Satu telah menceburkan din dalam per-swan Setakat ini, jumlah ahli
. bagi persatuan ini adalah lebih kur¬- ing 116 orang ahli. Mereka diba¬hagikan kepada empat divisi yang dinamakan mengikut nama burung dan setiap divisi pula dibahagikan kepada dua 'section'.
Lazimnya mesyuarat mingguan kami diadakan pada setiap hujung minggu dari pukul dua hinggapukul lima petang. Semasa mesyuarat dijalankan pihak kami juga menyediakan aktiviti-aktiviti untuk memajukan ahli-ahli. Antara aktiv¬iti-aktiviti ini ialah berkawat, penge¬tahuan pertolongan cemas, kejuru¬rawatan, menjagabinatang-binatang kecil,perIchemahan, sejarah St. John Ambulans dan sebagainya.
"BERKHIDMAT UNTUK MANUSIA" adalah tujuan utama persatuan ini dan juga sebahagian aktiviti kami. Sejak permulaan tahun
hingga kini, berbagai-bagai perkhidmatan telah kami jalani. Ia termasuk perkhidmatan pertolongan cemas pada hari sukan sekolah kita dan juga hari Sukan Sekolah-sekolah Kuching/Samarahan. Selain dari¬pada itu kami juga diberi tugas oleh ibu pejabat untuk memberi perkhidmatan pertolongan cemas dalam beberapa aktiviti di persekitaran kita. Tambahan pula, pada waktu bersekolab, kami juga mengadakan perkhidmatan per¬tolongan cemas kepada mereka yang cedera dan kurang sihat.
Pada cuti penggal pertama, per¬satuan kami telah mengadakan per¬tandingan memasak secarakuno an¬tara divisi. Kami berasa sangat gem¬bira kerana dapat menjalanlcan aktiv¬iti itu dengan lancarnya. Selain dari¬pada ini, kami juga mengambil ba¬hagian dalam 'job week' yang di¬adakan oleh ibu pejabat. Pada 'Flag Day' persatuan kami telah berjaya mengumpul wang sebanyak $3,156.15 di mana 35% daripada jumlahnya adalah untuk kegunaan persatuan kami.
Pada cuti penggal kedua dan ketiga, lebih banyak kursus yang bermanfaat akan kami laksanakan.
Misalnya Perbarisah Tahunan dan Kenaikan pangkat, berkhemah dan sebagainya. Kami sebagai ahli St. John Ambulans jugaberasabangga kerana pada tahun ini kami telah mempunyai sebuah ibu pejabat baru di Jalan Ong Thian S wee. Dengan adanya ibu pejabat baru ini lebih banyak aktiviti-aktiviti dapat kami adakan pada masa akan datang.
Pihak kami berharap persat¬uan ini akan menjadi lebih aktif, berdisiplin, bekerjasama, ber¬tanggungjawab di bawah jagaan ketua-ketua dan guru-guru pena¬sihat. Semoga lebih ramai pelajar rela menceburkan din dalam per¬satuan
Sebagai setiausaha, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada 'Patron', guru-guru pena¬sihat, 'Officers-in-charge' atas bimbingan mereka sena kerjasama semua ahli untuk menjayakan per¬satuan
"BERKHIDMAT UNTUK MANUSIA"
Yang menjalankan tugas, Setiausaha
St. John Ambulans 'Cadet Campuran No.1


1 comments:

Clive said...

Interesting to note that you all keep a blog to update all. Keep up the good work St John Ambulance!